Privacyverklaring van Van den Elzen caravans en recreatie

Via de webshop of in de winkel van Van den Elzen caravans en recreatie worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, verwerkt. Van den Elzen caravans en recreatie acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Van den Elzen caravans en recreatie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Deze privacyverklaring is hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken. Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingen af te handelen:

  • NAW gegevens
  • Factuuradres
  • Emailadres
  • Betaalgegevens

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij geven een nieuwsbrief uit waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Wanneer u het contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen uw:

  • NAW gegevens
  • E-mailadres

Registreren

Indien uw een account wilt aanmaken dient u zich eerst te registreren. Na registratie bewaren wij door u opgegeven persoonsgegevens door middel van uw gebruikersnaam. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten die u bij ons heeft afgenomen. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Om u te kunnen registreren op onze website, vragen wij u de volgende gegevens:

  • NAW gegevens
  • Factuuradres
  • Emailadres

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt tenzij dit direct noodzakelijk is voor de afhandeling van uw bestelling. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om bestellingen zo snel en makkelijk mogelijk te laten verlopen, te informeren over de status van de bestelling en de afhandeling van de betaling. Denk hierbij aan onze payment service provider en onze logistieke partner. Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor in deze verklaring genoemde doeleinden.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies

Van den Elzen caravans en recreatie maakt gebruik van cookies om zo goed mogelijk in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die voorkeuren (zoals inlognamen, wachtwoorden en taalinstelling) en gedrag (zoals interesses) tijdens het surfen opslaan op uw computer. Cookies zorgen er ook voor dat websites sneller laden en formulieren automatisch aangevuld worden. Cookies onthouden alleen uw voorkeuren en interesses op basis van het surfgedrag en geen persoonlijke gegevens als naam, adres en leeftijd.

Beveiliging

Van den Elzen caravans en recreatie draagt zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van uw persoonsgegevens. Dit wordt onder andere gedaan door certificaten die data verkeer tussen uw computer en onze website versleutelen opdat derden de informatie niet kunnen lezen. Het versturen van persoongegevens vindt altijd via een beveiligde verbinding (https://) plaats.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Alleen medewerkers, die door van den Elzen caravans en recreatie aangewezen zijn hebben toegang tot uw persoonsgegevens

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 maart 2017

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Heeft u verder nog vragen? Of is het antwoord nog steeds niet helemaal duidelijk voor u?
Neem dan contact met ons op via onze contact pagina of vul onderstaand contact formulier in. 

Contact formulier